Posts Tagged With: โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2557

                 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ใน วันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนขึ้น ในวันนี้ทางโรงเรียนกำแพงเพชรพิทโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดยาคมจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียนขึ้น โดยมีนายมานะ  โตสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด เป็นประธานในพิธีเปิด  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำการสร้างประชมคมอาเซียนให้เข้มแข็ง จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆด้าน ทางคณะผู้จัดงานในครั้งนี้จึงสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้วยการจัดกิจกรดังกล่าว เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของอาเซียน และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจรวมไปถึงในเรื่องของการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก ทั้ง10ประเทศคือ ไทย มาเลเชีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปิน  บรูไน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับครูนักเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนไทย

IMG_2635 IMG_2636 IMG_2641 IMG_2652 IMG_2653 IMG_2657 IMG_2660 IMG_2661 IMG_2663 IMG_2666 IMG_2673 IMG_2676 IMG_2678 IMG_2679 IMG_2680 IMG_2685 IMG_2692 IMG_2695 IMG_2698 IMG_2700 IMG_2702

ถ่ายภาพและเขียนข่าวโดย  นางสาวจตุพร   ทองลาด

Advertisements
Categories: กิจกรรมวันสำคัญ | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

นายมานะ  โตสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด เป็นประธานในพิธี

โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันแต่งกลอนวันแม่  วาดภาพ ระบายสี

และร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่จัดการต้นน้ำ ดอยมูเซอร์   ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โดยปลูก บริเวณโดยรอบและในโรงเรียน

IMG_2467

 

อ่านเพิ่มเติม

Categories: กิจกรรมโรงเรียน | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .