Author Archives: KruKaiNui

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ได้ร่วมทอดกฐินใหญ่ ที่วัดถ้ำจุณโท วันที่ 2 พ.ย.2557

              โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด นำโดยผู้อำนวยการ นายมานะ โตสมบัติ (Mana Tosombat) ได้ร่วมทอดกฐินใหญ่ ที่วัดถ้ำจุณโท และส่งนักเรียนแสดงโชว์ 2 รายการคือ ระบำสุโขทัย และการแสดงชาเผ่าปากะญอ และรับมอบของบริจาค จาก แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในพิธี

20141102123605-1

20141102122725 20141102095312 20141102120423 20141102120506 20141102120752 20141102121509 20141102121608 20141102122031 20141102122054 20141102122154 20141102122257 20141102122553 20141102122713 20141102122941 20141102123357 20141102123912 20141102123938 20141102124301 20141102124349 20141102124959 20141102125025

Advertisements
Categories: ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

คณะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี มาจัดกิจกรรมนัทนาการและแจกขนมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด

         ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี มาจัดกิจกรรมนัทนาการและแจกขนมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก  ดังรูปกิจกรรมดังนี้ คะ

C360_2014-08-13-13-38-59-220 อ่านเพิ่มเติม

Categories: กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2557

                 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ใน วันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนขึ้น ในวันนี้ทางโรงเรียนกำแพงเพชรพิทโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดยาคมจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียนขึ้น โดยมีนายมานะ  โตสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด เป็นประธานในพิธีเปิด  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำการสร้างประชมคมอาเซียนให้เข้มแข็ง จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆด้าน ทางคณะผู้จัดงานในครั้งนี้จึงสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้วยการจัดกิจกรดังกล่าว เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของอาเซียน และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจรวมไปถึงในเรื่องของการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก ทั้ง10ประเทศคือ ไทย มาเลเชีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปิน  บรูไน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับครูนักเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนไทย

IMG_2635 IMG_2636 IMG_2641 IMG_2652 IMG_2653 IMG_2657 IMG_2660 IMG_2661 IMG_2663 IMG_2666 IMG_2673 IMG_2676 IMG_2678 IMG_2679 IMG_2680 IMG_2685 IMG_2692 IMG_2695 IMG_2698 IMG_2700 IMG_2702

ถ่ายภาพและเขียนข่าวโดย  นางสาวจตุพร   ทองลาด

Categories: กิจกรรมวันสำคัญ | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

นายมานะ  โตสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด เป็นประธานในพิธี

โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันแต่งกลอนวันแม่  วาดภาพ ระบายสี

และร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่จัดการต้นน้ำ ดอยมูเซอร์   ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โดยปลูก บริเวณโดยรอบและในโรงเรียน

IMG_2467

 

อ่านเพิ่มเติม

Categories: กิจกรรมโรงเรียน | ป้ายกำกับ: , | ใส่ความเห็น

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยและจัดทำสื่อ นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ

โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  สพป.ตาก เขต 2

ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน

แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการค่ะ ให้คณะครูที่ทำงานวิจัยในชั้นเรียน

ไปดาวโหลดเอกสาร การดำเนินงานวิจัยทั้งหมดได้ที่นี่

————————————————————————

(ให้คลิกดาวโหลดตามลิงค์ หัวข้อต่างๆได้เลยค่ะ)

(ดาวโหลดแล้วพิมพ์ข้อมูลส่ง หรือไปขอถ่ายเอกสารที่ ฝ่ายวิชาการคะ )

ลำดับขั้นตอนการทำวิจัย

1. ส่งแบบเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารที่ 1 บันทึกขอส่งข้อเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารที่ 2 แบบเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน

 

2.เมื่อส่งหัวข้อวิจัยแล้วจะได้รับเอกสารเพื่อขอเบิกงบสนับสนุนดังนี้

         เอกสารที่ 3 บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยในชั้นเรียน-ใบสำคัญ (จะถ่ายเอกสารให้คะ)

 

3. รายงานผล ระยะที่1 และ แจ้งแบบกำกับติดตาม

 

4. ส่งงานวิจัยละฉบับรูปเล่มสมบูรณ์  มีแบบรายงาน 2 แบบ (ให้เลือกแบบรายงานแบบใดแบบหนึ่ง) ดังนี้

แบบที่ 1

4_1 ส่วนหน้า รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 2  อย่างง่าย

4_1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 2  อย่างง่าย

แบบที่ 2

4_2 ส่วนหน้า รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 1 เต็ม 5 บท

4_2 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบที่ 1 เต็ม 5 บท

 

4_3 TemplateReferent ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

4 บันทึกขอส่งงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์+แบบนำส่ง

 

5.เตรียมแสดงผลงานวิจัย สื่อนวัตกรรม ที่กลุ่ม เครือข่าย สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

5.1 รายงานวิจัย

5.2 สื่อ นวัตกรรม ที่สร้าง

5.3 บอร์ดแสดงผลงานวิจัย

5.4 แผ่นพับแนะนำตัว/วิจัย

ให้ส่งเอกสาร ตาม ปฏิทินการนิเทศ  ติดตาม  การทำวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2557

ตัวอย่าง รายงานวิจัยในชั้นเรียน และ ตัวอย่าวหัวข้อวิจัยในชั้ยเรียน และ Manua  คู่มือการวิจัยในชั้นเรียนl

แหล่งรวามงานวิจัยในชั้นเรียนเยอะมากค่ะ  ที่ https://sites.google.com/site/noppawanmoon/

 

ติดต่อประสานงาน นางสาวจตุพร  ทองลาด   ผู้รับผิดชอบโครงการ นี้

ที่ฝ่านวิชาการ   หรือ blessing4nui@Gmail.com

http://jatuporn.ucoz.com/load/53-1-0-135

Categories: การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

       คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายมานะ  โตสมบัติ  เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด  สพป.ตาก เขต 2  ด้วยความยินดียิ่ง

IMG_2312IMG_2324 อ่านเพิ่มเติม

Categories: กิจกรรมโรงเรียน | ใส่ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.